Thứ Ba, 11/05/2021, 09:20 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Được giá đầu năm, gom về hơn 10 tỷ USD

    Trong quý 1, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu cao, điển hình như cao su, chè, rau quả, sắn, tôm, các sản phẩm lâm sản; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt gần 11 tỷ USD