Philippines: Lớp học đặc biệt trên xe tuk tuk

Philippines: Lớp học đặc biệt trên xe tuk tuk

Một nhóm giáo viên Philippines đã tìm ra cách làm sáng tạo để giúp đỡ những em nhỏ sống ở vùng núi hẻo lánh phía bắc Manila tiếp tục duy trì việc học tập trong bối cảnh đại dịch Covid-19.