Thứ Năm, 22/04/2021, 23:15 (GMT+7) | Điểm tin:

Ducati Panigale V4 2020 và Streetfighter V4 sẽ ra mắt vào cuối Quý III

Thứ Bảy, 01/08/2020, 13:48 (GMT+7)
Ducati Panigale V4 2020 và Streetfighter V4 sẽ ra mắt vào cuối Quý III/2020 và đó sẽ là một sự kiện offline.

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 1

Ducati Panigale V4 2020

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 2

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 3

 

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 4

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 5

Ducati Streetfighter V4 2020

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 6

ducati panigale v4 2020 va streetfighter v4 se ra mat vao cuoi quy iii hinh 7