Thứ Hai, 01/03/2021, 14:22 (GMT+7) | Điểm tin:
Anh có nguy cơ thiếu lương thực

Anh có nguy cơ thiếu lương thực

Nhiều quốc gia đã đưa ra biện pháp phòng ngừa biến thể COVID-19 mới ở Anh, việc này có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực cho nước này nếu các hạn chế kéo dài.