Người cũ xây tổ mới

Người cũ xây tổ mới

Khi người cũ có chồng mới/vợ mới thì sao nhỉ? Người cũ phải thành kẻ thù, hay phải thành bạn bè mới đúng điệu?