Chung sống với... hậu đậu

Chung sống với... hậu đậu

Hai anh chị cự thường cãi nhau vì chị H. tính hơi đểnh đoảng, hậu đậu, trong khi anh C. lại rất mực kỹ lưỡng, chỉn chu.