Thứ Tư, 19/05/2021, 01:02 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Nhà có vợ... dữ

    Sau khi đã thu thập, tham khảo ý kiến của nhiều người đàn ông đang làm chồng, tôi tán thành quan điểm “gia đình cần một bà vợ... dữ”.