vietbao

Dự Báo Thời Tiết hôm nay

21-27 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết ngày mai

23-32 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết ngày kia

17-30 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Ít mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Ít mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Thứ ba 19.11.2019

16-30 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Ít mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Ít mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Thứ tư 20.11.2019

23-33 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Thứ năm 21.11.2019

23-32 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Thứ sáu 22.11.2019

25-31 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Thứ bảy 23.11.2019

20-29 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.%

Dự Báo Thời Tiết Chủ nhật 24.11.2019

19-29 °C
Mặt trời mọc: 05:43
Mặt trời lặn: 17:45
Hướng gió:
Độ ẩm: %
Ban Ngày
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%
Buổi tối
rain
Khả năng có mưa: Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.%

Dự báo thời tiết những ngày tiếp theo

23-31 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
11-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
17-27 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
19-29 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
23-26 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
20-30 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
15-31 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
25-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
23-31 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-30 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
14-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
16-28 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
24-30 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
22-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
17-27 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
19-31 °C
Quang mây suốt cả ngày.
15-30 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
24-32 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-30 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
16-27 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
16-25 °C
Có thể có mưa nhỏ cho đến buổi tối.
23-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
16-28 °C
Ít mây suốt cả ngày.
16-26 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
16-27 °C
Mưa nhỏ cho đến buổi tối.
23-31 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
16-23 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
17-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
17-27 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-31 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
15-23 °C
Có sương mù vào đêm.
15-23 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
15-27 °C
Ít mây suốt cả ngày.
15-23 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
15-22 °C
Trời âm u suốt cả ngày.
22-30 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
15-25 °C
Quang mây suốt cả ngày.
20-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
19-29 °C
Có mây suốt cả ngày.
15-27 °C
Có mây suốt cả ngày.
21-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
22-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
16-26 °C
Quang mây suốt cả ngày.
14-25 °C
Ít mây suốt cả ngày.
21-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
15-24 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi chiều.
15-22 °C
Trời âm u suốt cả ngày.
21-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
16-25 °C
Có mây suốt cả ngày.
24-31 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
16-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-34 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
21-30 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
14-27 °C
Ít mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
23-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
15-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
15-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
22-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
13-22 °C
Có mây suốt cả ngày.
14-23 °C
Trời âm u suốt cả ngày.
22-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
16-27 °C
Có mây suốt cả ngày.
24-31 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
19-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
20-30 °C
Ít mây suốt cả ngày.
13-27 °C
Ít mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối và đêm.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
26-31 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
16-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
17-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
14-25 °C
Quang mây suốt cả ngày.
13-24 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
18-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-31 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
19-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
18-30 °C
Ít mây suốt cả ngày.
13-28 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
25-31 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
20-30 °C
Quang mây suốt cả ngày.
18-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.
15-26 °C
Có mây suốt cả ngày.
14-24 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
19-29 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-31 °C
Độ ẩm cao suốt cả ngày.

vietbao.vn - Thông tin dự báo cung cấp bởi:  www.weather.com
Bạn cần cập nhật thường xuyên tình hình dự báo thời tiết nhưng lại ngại những bản tin dài ngoằng với chữ và các con số.

Tiện ích này giúp bạn dễ dàng hình dung tình hình thời tiết đang diễn ra ngay bên ngoài cửa sổ nhà bạn hay ở nơi bạn cần (Chèn tên) bằng các hình ảnh động mô phỏng các hiện tượng thời tiết rất trực quan như: Mây, mưa, gió, nắng hay trạng thái ngày, đêm,...

Một bảng dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày sắp tới, 1 tuần thậm chí là 10 ngày với các thông số khá đầy đủ, hình ảnh trực quan sinh động biểu thị cho các cơn địa chấn, sức gió, nhiệt độ , chắc chắn sẽ là tiện ích đáng để bạn lưu tâm.

Nhờ kho dữ liệu khá phong phú, cập nhật liên tục, bạn có thể nắm được tình hình thời tiết tại địa phương mình, hay ở nơi bạn cần giúp bạn luôn làm chủ được công việc

Tiện ích được thiết kế đơn giản, gọn gang, ưa nhìn dễ truy cập, tra cứu các thông tin chính xác nhất và bất cứ vấn đề nào về dự báo thời tiết, dự báo thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết ngày mai, dự báo thời tiết 3 ngày tới, dự báo thời tiết 10 ngày tới…

Không chỉ dự đoán thời tiết trong ngày, nhiều ngày, tiện ích còn giúp bạn nắm được thông tin dự báo cụ thể cũng như thông tin tông quan về địa điểm mà bạn quan tâm, để bạn dễ dàng hơn cho việc lên lộ trình cũng như thực hiện các dự định của mình ở nới đó.

Việt Báo - © 2006-2007 by Việt Báo Dự Báo Thời Tiết Các Thành Phố Việt Nam

    Bản đồ thời tiết

    Thời tiết một số khu vực