vietbao

Thời điểm hiện tại

 
Mô tả
Nhiệt độ (°C)
Độ ẩm (%)
Gió (km/h)
Áp suất (mb)
Tầm nhìn (km)
Lượng mưa (mm/h)
06:00
Trời quang mây
22
72
6.75
1017.89
10
0
07:00
Trời quang mây
22
70
6.63
1018.44
10
0
08:00
Trời quang mây
24
65
6.26
1019.01
10
0
09:00
Trời quang mây
26
61
5.75
1019.6
10
0
10:00
Trời quang mây
27
57
5.15
1019.76
10
0
11:00
Trời quang mây
28
54
4.28
1019.19
10
0
12:00
Trời quang mây
29
52
3.36
1018.19
10
0
13:00
Trời ít mây
29
52
2.99
1017.19
10
0
14:00
Trời ít mây
29
54
3.66
1016.44
10
0
15:00
Trời Nhiều mây
28
56
4.88
1015.87
10
0
16:00
Trời u ám
27
58
5.69
1015.6
10
0
17:00
Trời u ám
27
60
5.71
1016.21
10
0
18:00
Trời u ám
26
63
5.35
1017.11
10
0.0508
19:00
Trời Nhiều mây
26
65
4.88
1017.64
10
0.1016
20:00
Trời Nhiều mây
25
67
4.22
1018.15
10
0.0508
21:00
Trời ít mây
25
69
3.4
1018.38
10
0
22:00
Trời quang mây
25
71
2.92
1018.35
10
0
23:00
Trời quang mây
24
72
3.18
1017.96
10
0
06:00
Trời quang mây
22
75
3.47
1017.88
10
0

Dự báo thời tiết những ngày tiếp theo

23-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
21-30 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
20-29 °C
Ít mây suốt cả ngày.
25-34 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
25-32 °C
Mưa nhỏ vào buổi sáng và chiều.
20-30 °C
Ít mây suốt cả ngày.
20-28 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng và chiều.
14-30 °C
Ít mây suốt cả ngày.
18-24 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi chiều.
23-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
20-28 °C
Ít mây suốt cả ngày.
7-16 °C
Có mây suốt cả ngày.
25-31 °C
Có thể có mưa nhỏ và độ ẩm cao suốt cả ngày.
23-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
21-31 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
19-31 °C
Có mây suốt cả ngày.
25-34 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-34 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
26-33 °C
Mưa vừa cho đến buổi sáng, bắt đầu lại buổi tối.
20-31 °C
Ít mây suốt cả ngày.
20-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào đêm.
15-29 °C
Có mây suốt cả ngày.
17-27 °C
Có mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
19-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
8-17 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-28 °C
Mưa nhỏ và độ ẩm cao suốt cả ngày.
23-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi chiều.
20-30 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
17-32 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
24-32 °C
Có thể có mưa phùn vào buổi sáng.
26-31 °C
Mưa nhỏ vào buổi sáng và chiều.
20-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
18-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-32 °C
Mưa nhỏ vào buổi sáng.
15-30 °C
Có mây suốt cả ngày.
17-27 °C
Có mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Có thể có mưa phùn vào buổi sáng.
21-29 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
7-18 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-28 °C
Mưa vừa và độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
19-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
18-33 °C
Ít mây suốt cả ngày.
25-34 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
25-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
25-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
21-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
19-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Mưa vừa vào buổi chiều và tối.
17-31 °C
Có mây suốt cả ngày.
19-28 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
22-31 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
7-24 °C
Quang mây suốt cả ngày.
25-28 °C
Mưa vừa và độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
19-32 °C
Có mây suốt cả ngày.
19-34 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
25-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
25-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
22-32 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
20-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi chiều và tối.
16-29 °C
Có mây suốt cả ngày.
19-30 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
24-34 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
24-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
11-28 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-30 °C
Mưa nhỏ và độ ẩm cao suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi chiều.
19-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
20-34 °C
Ít mây suốt cả ngày.
24-34 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối và đêm.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng và chiều.
24-32 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
22-31 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
21-27 °C
Quang mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào đêm.
15-28 °C
Có mây suốt cả ngày.
19-29 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
24-31 °C
Có thể có mưa nhỏ vào đêm.
16-30 °C
Có thể có mưa nhỏ vào đêm.
24-30 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
24-33 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
19-32 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.
21-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
24-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào đêm.
24-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
23-30 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
20-27 °C
Ít mây suốt cả ngày.
23-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
14-29 °C
Ít mây suốt cả ngày.
19-26 °C
Mưa nhỏ vào buổi sáng và chiều.
24-33 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-30 °C
Có thể có mưa nhỏ và độ ẩm cao suốt cả ngày.
10-19 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
24-30 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
23-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
21-31 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
22-31 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-32 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
23-31 °C
Có thể có mưa nhỏ cho đến buổi tối.
23-31 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng.
22-28 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
22-27 °C
Có thể có mưa phùn vào buổi sáng.
23-33 °C
Có thể có mưa nhỏ vào buổi tối.
15-26 °C
Quang mây suốt cả ngày.
18-26 °C
Độ ẩm cao và có mây suốt cả ngày.
24-33 °C
Độ ẩm cao và trời âm u suốt cả ngày.
22-27 °C
Mưa nhỏ cho đến buổi tối.
24-34 °C
Độ ẩm cao và ít mây suốt cả ngày.

vietbao.vn - Thông tin dự báo cung cấp bởi:  www.weather.com
Bạn cần cập nhật thường xuyên tình hình dự báo thời tiết nhưng lại ngại những bản tin dài ngoằng với chữ và các con số.

Tiện ích này giúp bạn dễ dàng hình dung tình hình thời tiết đang diễn ra ngay bên ngoài cửa sổ nhà bạn hay ở nơi bạn cần (Chèn tên) bằng các hình ảnh động mô phỏng các hiện tượng thời tiết rất trực quan như: Mây, mưa, gió, nắng hay trạng thái ngày, đêm,...

Một bảng dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày sắp tới, 1 tuần thậm chí là 10 ngày với các thông số khá đầy đủ, hình ảnh trực quan sinh động biểu thị cho các cơn địa chấn, sức gió, nhiệt độ , chắc chắn sẽ là tiện ích đáng để bạn lưu tâm.

Nhờ kho dữ liệu khá phong phú, cập nhật liên tục, bạn có thể nắm được tình hình thời tiết tại địa phương mình, hay ở nơi bạn cần giúp bạn luôn làm chủ được công việc

Tiện ích được thiết kế đơn giản, gọn gang, ưa nhìn dễ truy cập, tra cứu các thông tin chính xác nhất và bất cứ vấn đề nào về dự báo thời tiết, dự báo thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết ngày mai, dự báo thời tiết 3 ngày tới, dự báo thời tiết 10 ngày tới…

Không chỉ dự đoán thời tiết trong ngày, nhiều ngày, tiện ích còn giúp bạn nắm được thông tin dự báo cụ thể cũng như thông tin tông quan về địa điểm mà bạn quan tâm, để bạn dễ dàng hơn cho việc lên lộ trình cũng như thực hiện các dự định của mình ở nới đó.

Việt Báo - © 2006-2007 by Việt Báo Dự Báo Thời Tiết Các Thành Phố Việt Nam

    Bản đồ thời tiết

    Thời tiết một số khu vực