Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gái Già Lắm Chiêu 2   xem phim Gái Già Lắm Chiêu 2   14:0
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:15
Bumblebee   xem phim Bumblebee   12:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   16:10, 18:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:45, 15:0, 15:45, 16:35, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 23:0, 23:59
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   14:25, 21:10, 23:20
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   8:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   13:30
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   11:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   8:20, 11:0, 14:35, 18:0, 22:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:30, 15:35, 17:5, 19:50, 21:30, 23:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:15, 10:40, 12:35, 17:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:25, 19:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:45, 23:35
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:20, 10:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gái Già Lắm Chiêu 2   xem phim Gái Già Lắm Chiêu 2   12:10, 17:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:10, 19:40
Bumblebee   xem phim Bumblebee   10:0, 19:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:35, 15:55, 20:15, 22:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:5, 11:15, 13:5, 15:5, 16:45, 17:40, 19:5, 20:40, 21:10, 23:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:40, 21:10, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 13:40, 18:0, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:0, 17:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 11:5, 13:15, 15:5, 17:5, 18:45, 19:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:15, 11:5, 13:40, 15:10, 21:5, 23:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:10, 11:15, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   11:35, 15:30, 19:30
Bumblebee   xem phim Bumblebee   11:40, 17:20, 18:40
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   9:25, 17:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   16:5, 18:15
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   11:15, 14:0, 20:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 20:0, 21:15, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 13:15, 18:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:45, 16:0, 17:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:0, 13:30, 16:10, 20:10, 22:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:30, 15:0, 19:50, 22:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:55, 14:20, 22:5
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:50, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   12:30, 13:50, 15:0, 16:10, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:40, 12:40, 14:10, 17:40, 19:20
Bumblebee   xem phim Bumblebee   17:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 17:50, 20:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:0, 11:20, 20:50
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:20, 20:30
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   9:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 11:40, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:40, 18:50, 21:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   20:0
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   15:15, 19:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:10, 14:20, 21:30
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:30, 20:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:40, 12:50, 15:0, 17:20, 19:40, 22:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:0, 17:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   17:35
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   12:10, 19:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:10, 14:0, 22:5
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:20, 18:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:45, 16:0, 18:20, 20:30, 22:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   12:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:45, 16:45
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:0, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 11:20, 13:30, 15:50, 18:0, 19:30, 20:10, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:0, 17:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:15
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   16:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 14:15, 21:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:30, 15:0, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 14:30, 16:15, 18:15, 20:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:0, 19:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:30, 14:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:10
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:10, 13:50, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:5, 11:20, 12:10, 13:20, 14:15, 15:25, 16:20, 18:25, 19:40, 20:30, 21:45, 22:35
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:20, 13:30, 20:20, 22:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 15:35, 18:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:50, 14:45, 16:45, 18:40, 20:35, 22:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:40, 11:45, 16:5, 20:15, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:10, 13:10
Bumblebee   xem phim Bumblebee   16:10
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:30, 12:50, 18:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 10:40, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 18:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:50, 14:0, 22:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:50, 15:0, 18:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:20, 19:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:40, 16:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 11:10, 13:20, 15:40, 16:5, 17:20, 18:0, 18:50, 20:20, 22:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:50
Ma Quái   xem phim Ma Quái   12:10, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   13:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:20, 11:50, 14:20, 16:0, 16:40, 19:0, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:30, 10:50, 15:50, 18:10, 20:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:40, 22:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:10, 17:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   8:50, 13:10, 14:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:50, 13:50, 18:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:40, 10:40, 17:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:20, 13:40, 18:30, 19:30, 20:50, 21:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:10, 16:10, 21:10
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:30, 15:30, 19:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   14:0, 19:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 11:45, 13:0, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:30, 22:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 21:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:45
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   9:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 13:30, 18:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 16:45, 21:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 11:15, 14:30, 18:0, 19:45, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:30, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:15, 22:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:0, 15:45, 21:30
Ma Quái   xem phim Ma Quái   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:50, 13:40, 16:40, 19:30, 22:30
Bumblebee   xem phim Bumblebee   13:45
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   10:30, 11:20, 18:10, 19:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   16:10, 20:5
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:0, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 15:10, 21:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:45, 12:0, 14:10, 16:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:5, 17:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30, 22:5
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:30
Ma Quái   xem phim Ma Quái   12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:20, 16:40, 22:0
Bumblebee   xem phim Bumblebee   10:10, 13:50, 21:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:40, 14:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:40, 11:50, 13:0, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 19:0, 20:0, 22:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 11:40, 12:40, 16:0, 18:20, 20:40, 22:20, 23:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:10, 17:50, 20:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:20, 19:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:30, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:10, 16:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   12:0, 19:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:0, 13:10, 15:0, 16:20, 22:40
Bumblebee   xem phim Bumblebee   15:10
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:40, 16:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 10:0, 11:20, 13:40, 14:10, 14:40, 16:0, 17:40, 18:20, 19:20, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:40, 13:20, 14:45, 16:30, 21:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:20, 21:50, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   12:0, 14:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:10, 12:40, 20:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:50, 15:40, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:30, 12:45, 18:10, 20:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:50
Ma Quái   xem phim Ma Quái   10:10, 17:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:20, 18:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:10, 20:40
Bumblebee   xem phim Bumblebee   12:40
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:25, 13:40, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 11:15, 13:30, 15:45, 18:20, 20:15, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:20, 20:0, 21:0, 22:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:25, 17:20
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 16:50, 19:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:25, 14:50, 19:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 17:45, 22:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 15:40, 19:20, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 14:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   13:0
Bumblebee   xem phim Bumblebee   10:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:10, 12:20, 14:30, 16:45, 17:30, 18:20, 20:40, 21:20, 23:0, 23:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:45, 13:0, 15:20, 19:45, 22:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40, 15:0, 21:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:10, 18:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:10, 13:20, 15:30, 16:0, 16:30, 18:10, 19:0, 20:20, 22:30, 23:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   12:10, 20:0, 22:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:50, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:15, 15:0, 18:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   11:20, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 11:50, 12:40, 14:10, 15:10, 17:30, 18:50, 19:45, 20:30, 21:10, 22:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:45, 22:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:30, 13:20, 15:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:20, 16:40, 21:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:45, 14:20, 19:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:10, 14:50, 16:30, 17:50, 19:30, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   12:10, 15:45, 21:30
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:40, 22:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:0, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:10, 16:10
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:10, 9:0, 10:30, 11:20, 12:50, 13:50, 15:10, 17:30, 18:0, 19:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 18:50, 19:10, 21:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 14:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   8:40, 15:0, 21:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:25, 14:50, 19:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:40, 17:20, 21:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:25, 12:50, 17:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 19:0, 20:20, 21:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:10, 10:50, 13:30, 16:10, 21:5
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:0, 16:10, 19:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:15, 13:15, 15:15, 18:40, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 11:30, 12:30, 13:45, 16:0, 17:10, 18:15, 19:0, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:15, 17:30, 20:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   16:15
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   9:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:0, 15:30, 21:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:0, 13:0, 18:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 12:15, 16:45, 18:15, 19:15, 20:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:0, 15:0, 17:0, 20:45
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 14:45, 22:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   14:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:55, 19:10, 21:30
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:10, 12:25, 17:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 11:45, 12:35, 14:45, 16:50, 18:55, 19:55, 20:55, 22:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:50, 14:0, 18:35, 19:25, 21:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:35, 17:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:30, 12:45, 15:0, 17:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:45, 16:10, 18:10, 23:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:40, 13:50, 20:5, 22:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:30, 16:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:10, 12:50, 19:20, 22:10
Bumblebee   xem phim Bumblebee   20:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   15:30
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:10, 11:40, 12:30, 14:50, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 21:10, 22:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:0, 18:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   14:10, 22:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 14:0, 15:50, 19:0, 20:50, 23:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:30, 21:45
Bumblebee   xem phim Bumblebee   13:10, 19:45
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   12:0, 16:0, 18:20
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:0, 14:10, 16:0, 19:55
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 14:10, 16:15, 20:30, 22:35
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:5, 17:0, 22:35
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:30, 14:45, 17:30, 19:5, 20:20, 21:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:5, 15:20, 18:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:5, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0, 19:55, 21:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 13:55, 17:50, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:40, 14:0, 20:40
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   14:30, 21:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 13:10, 16:50, 21:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:0, 16:40, 18:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:40, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:0, 15:20, 17:30, 19:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:50, 12:50, 14:50, 19:0, 21:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   12:0, 16:45, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:30, 14:20, 19:30, 22:25
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:50, 22:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:0, 18:0, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 13:10, 14:0, 16:40, 18:10, 20:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   16:10, 21:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:30, 13:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:50, 15:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 12:10, 14:30, 17:20, 18:30, 19:0, 20:30, 21:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   12:0, 16:20, 22:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:30, 14:20, 19:0
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   17:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:50, 13:30, 16:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 10:40, 11:50, 13:0, 15:20, 17:40, 18:30, 20:0, 20:50, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   19:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:20, 16:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 14:50, 18:40, 20:45, 22:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:0
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:40, 13:10, 14:40, 18:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 9:50, 10:30, 11:0, 13:10, 14:30, 15:20, 15:40, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:45, 20:50, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:50, 16:10, 20:20, 22:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:40, 14:0, 16:0, 18:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:20, 17:30, 20:0, 23:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:40, 12:30, 13:50, 16:50, 18:10, 19:20, 20:30, 21:15, 22:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 20:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   23:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:15, 14:40, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bumblebee   xem phim Bumblebee   15:10
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:45, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 10:40, 14:0, 15:0, 18:20, 19:20, 21:10, 23:35
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:30, 9:40, 12:50, 14:10, 17:10, 18:40, 20:0, 21:30, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:10, 11:50, 14:25, 16:20, 20:50, 23:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:0, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:25, 11:30, 13:35, 15:40, 17:40, 19:45, 21:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:0, 12:15, 16:50, 19:0, 23:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   12:30, 17:25, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bumblebee   xem phim Bumblebee   17:25, 20:40
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   12:0, 16:15, 19:0, 21:50
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 14:10, 16:40, 18:45, 19:30, 20:50, 22:55
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:0, 17:40, 19:50, 21:40, 22:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:35, 15:20, 17:10, 18:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:20, 13:40, 14:55, 18:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:40, 13:20, 17:0, 18:55, 20:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:50, 12:0, 15:50, 16:50, 19:40, 21:10, 22:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:45, 14:10, 20:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bumblebee   xem phim Bumblebee   16:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:10, 13:10, 15:15, 17:5, 21:0, 22:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:10, 15:5, 19:0, 23:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:40, 11:45, 13:50, 15:50, 18:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 12:30, 18:0, 21:20, 23:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:15, 12:45, 17:10, 19:40, 22:10
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:45, 11:0, 14:20, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:30, 12:0, 13:20, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 12:10, 14:30, 16:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:50, 22:10
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:15, 20:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   8:50, 15:0, 17:30, 19:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:55, 14:0, 19:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:45, 10:50, 17:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 19:10, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:15, 16:20, 21:30
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:40, 15:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   16:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:10, 20:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:15, 17:0, 20:45
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:30, 15:0, 22:15
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   9:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 14:15, 18:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 13:30, 21:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 13:15, 18:0, 19:0, 21:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   12:30, 14:45, 17:15, 19:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:0, 15:30, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:10, 15:15, 19:45, 21:25
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 10:50, 11:40, 12:50, 13:40, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 19:40, 20:50, 21:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:20, 15:50, 21:50
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   8:50, 13:45, 17:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:10, 13:15, 17:20, 19:20, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:55, 12:45, 16:15, 18:0, 19:55
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:0, 14:35, 18:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:15, 13:50, 18:5
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:30, 11:0, 12:25, 16:35, 20:30, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:10, 15:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:0, 17:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:40, 15:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:50, 13:30, 18:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:20, 13:0, 17:40, 20:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 14:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:10, 13:30, 18:0, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 13:40, 18:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:50
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:40, 17:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:20, 16:0, 20:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:0, 16:50, 19:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:20, 13:0, 15:20, 20:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:10, 14:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 17:30, 18:30, 19:50, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 13:10, 15:30, 17:45, 20:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:0, 22:15
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:30, 15:40, 18:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 13:50, 22:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:25, 14:0, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:50, 16:20, 20:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:50, 9:50, 12:15, 12:55, 14:40, 15:15, 17:0, 19:20, 20:20, 21:40, 22:10
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:40, 14:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:30, 13:55, 16:20, 18:45, 21:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 13:30, 18:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   21:30
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:45, 16:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:30, 14:50, 21:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:30, 12:50, 19:25
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:10, 11:10, 15:50, 17:10, 19:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:0, 14:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:40, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 14:20, 18:20, 20:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:50
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:30, 15:30, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:30, 13:0, 20:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:30, 18:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:20, 12:0, 14:40, 15:30, 17:0, 19:30, 21:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:40, 12:40, 21:10
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:0, 16:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:0, 11:50, 12:40, 13:20, 14:10, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:5, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:40, 12:0, 14:20, 16:45, 19:30, 21:50
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:20, 16:20, 20:10, 22:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:50, 16:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 12:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:30, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:50
Ma Quái   xem phim Ma Quái   15:5, 18:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:10

Thời tiết một số khu vực