Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   16:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:10, 13:45, 18:20, 20:0, 20:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:50, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:50, 12:40, 16:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 14:30, 18:10

Thời tiết một số khu vực