Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   14:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:50, 10:40, 12:30, 16:40, 18:30, 20:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:15, 13:5, 17:10, 19:0, 20:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:20, 15:50, 18:0, 20:10
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:0, 14:55

Thời tiết một số khu vực