Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   12:30, 16:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:50, 13:30, 18:50
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   10:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 11:30, 15:0, 17:0, 21:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 21:20

Thời tiết một số khu vực