Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 10:35, 12:40, 14:55, 17:10, 19:15, 21:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 12:55, 17:0, 19:0, 21:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:40, 15:10, 17:20, 19:30, 21:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:50
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:45, 14:45

Thời tiết một số khu vực