Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 13:30, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:45, 13:20, 18:10
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   12:0, 16:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:0, 15:35, 20:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:10, 14:0, 18:50, 21:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:50, 15:50, 20:50

Thời tiết một số khu vực