Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:30, 14:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 18:0, 19:30, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:40, 12:25, 16:10

Thời tiết một số khu vực