Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:0, 14:30, 19:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:15, 10:15, 15:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   8:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:15, 16:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 10:0, 12:15, 13:30, 14:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:30

Thời tiết một số khu vực