Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:15, 10:45, 16:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:30, 13:0, 15:30, 18:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   13:15, 16:0, 18:45, 20:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   21:45
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   14:0, 19:0, 21:0

Thời tiết một số khu vực