Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:30
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   10:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:40, 15:0, 16:55
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:5, 17:0, 21:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 18:50, 20:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 13:0, 15:0, 19:5, 21:0

Thời tiết một số khu vực