Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 13:45, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 09:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:00, 22:50, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 17:45, 20:20, 22:55
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 10:10, 12:20, 13:05, 15:15, 18:10, 19:05, 21:05
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 22:00
Bỏ Rơi   16:15, 18:10
19/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 13:45, 17:30, 22:45
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 09:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:00, 22:50, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 20:20, 22:00, 22:55
Hoa Hậu Giang Hồ   09:15, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 12:20, 14:35, 15:15, 18:10, 19:50, 21:05
Đùa Với Lửa   10:35, 16:05
Bỏ Rơi   12:40, 18:05, 20:05, 22:00
18/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 13:45, 21:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 20:20, 20:50, 22:55
Ký Ức Kinh Hoàng   09:10, 10:00, 12:05, 12:55, 15:00, 17:55, 19:50, 22:05
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 09:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:00, 22:50, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 17:00, 18:55, 20:50, 22:45
Đùa Với Lửa   15:50, 17:50
Bỏ Rơi   16:05, 18:00, 19:55, 22:45
17/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 15:00, 21:40
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 11:30, 12:05, 13:50, 14:30, 16:10, 16:55, 18:00, 18:30, 19:20, 20:20, 20:25, 20:50, 21:45, 22:40, 22:50, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 20:20, 22:00, 22:55
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 10:15, 12:20, 15:15, 17:20, 18:10, 21:05
Thú Cưng Siêu Quậy   09:35, 11:25, 13:10, 15:15
Đùa Với Lửa   10:05, 13:45, 15:45, 17:45, 19:00
Hoa Hậu Giang Hồ   13:20, 17:05, 19:45, 21:00, 22:55
16/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 15:10, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 09:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:00, 22:50, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 22:00
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 17:00, 20:50, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 10:15, 12:20, 15:15, 17:30, 18:10, 21:05
Bỏ Rơi   13:15, 19:00, 21:45
Đùa Với Lửa   13:45, 15:45, 17:45, 19:45
Thú Cưng Siêu Quậy   20:25
15/11/2019 Pháp Sư Mù   09:05, 11:25, 13:45, 15:10, 22:05
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 09:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:00, 22:50, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 10:00, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 20:20, 22:00, 22:55
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 17:00, 20:55, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 15:15, 17:30, 18:10, 20:25, 21:05
Tiên Hắc Ám 2   10:20, 12:45
Đùa Với Lửa   16:05, 18:55
Bỏ Rơi   18:10, 20:10, 23:20
14/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:05, 09:50, 10:15, 11:40, 12:25, 12:45, 14:15, 15:00, 15:15, 16:50, 17:35, 17:45, 19:25, 20:10, 22:00, 22:45
Đùa Với Lửa   09:10, 11:10, 15:50, 17:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 11:35, 13:55, 16:15, 18:35, 20:00, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 22:45, 23:15
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 10:00, 12:20, 12:55, 15:15, 18:10, 19:50, 21:05, 22:45
Kim Ji-young 1982   09:25, 17:40
Pháp Sư Mù   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20
Tiên Hắc Ám 2   11:45, 14:10, 16:35, 19:00, 21:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:10, 15:25
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:05, 09:50, 10:15, 11:40, 12:25, 12:45, 14:15, 15:00, 15:15, 16:50, 17:35, 17:45, 19:25, 20:10, 20:15, 22:00, 22:45
Đùa Với Lửa   09:10, 11:10, 15:50, 17:50
Pháp Sư Mù   09:15, 10:00, 11:35, 12:20, 13:55, 14:40, 16:15, 17:00, 18:35, 19:20, 20:55, 21:40, 23:15
Kim Ji-young 1982   09:25, 17:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:25, 10:00, 12:20, 12:55, 15:15, 18:10, 19:50, 21:05, 22:45
Tiên Hắc Ám 2   11:45, 14:10, 16:35, 19:00, 21:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:10, 15:25, 21:55
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   20:00

Thời tiết một số khu vực