Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Joker   10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:25
Biệt Đội Bất Hảo   12:00, 16:40, 21:20
Đàn Ông Song Tử   12:20, 14:45, 17:20
Lời Từ Biệt   14:30
16/10/2019 Joker   10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
Đàn Ông Song Tử   11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00
Biệt Đội Bất Hảo   12:00, 16:40, 21:10
Lời Từ Biệt   14:30
Thú Cưng Siêu Quậy   19:20
15/10/2019 Joker   10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:00, 22:05
Biệt Đội Bất Hảo   12:00, 14:20, 16:40, 19:40, 21:10
Đàn Ông Song Tử   19:30, 22:00
14/10/2019 Joker   10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 19:50, 21:30, 22:20
Thất Sơn Tâm Linh   11:00, 13:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:00, 16:40, 17:30, 21:10
Lời Từ Biệt   14:30
Thú Cưng Siêu Quậy   19:20
Đàn Ông Song Tử   19:30, 22:00
13/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:50, 14:20, 14:45, 16:50, 19:30, 20:50, 22:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 11:30, 12:10, 13:40, 15:50, 16:30, 18:00, 20:10
Joker   11:10, 13:45, 16:20, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   11:30, 13:50, 14:20, 16:00, 18:40, 19:40, 21:50
Biệt Đội Bất Hảo   12:20, 17:15
Lời Từ Biệt   21:30
Thú Cưng Siêu Quậy   22:20
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:40, 12:10, 13:50, 14:20, 16:30, 18:40, 19:40, 20:20, 21:50
Joker   10:50, 13:40, 16:10, 18:50, 21:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:20, 13:30, 15:45, 16:00, 17:20, 18:00, 20:10
Đàn Ông Song Tử   11:50, 12:15, 14:20, 14:40, 16:50, 19:30, 20:50, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   22:20
Lời Từ Biệt   22:30
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:00, 11:30, 13:10, 13:40, 15:20, 15:50, 17:30, 18:00, 18:40, 19:40, 20:10, 20:50, 21:50, 22:20
Joker   10:50, 13:30, 16:10, 19:00, 21:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:10, 13:20, 17:50, 20:00
Đàn Ông Song Tử   11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00
Lời Từ Biệt   15:40
Thú Cưng Siêu Quậy   22:10
10/10/2019 Joker   09:50, 12:20, 14:50, 17:20, 19:50, 22:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:30, 14:40, 16:50, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:50, 11:40, 13:00, 13:50, 15:10, 16:10, 16:40, 17:30, 18:30, 18:50, 20:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:40, 14:40, 21:00
Đàn Ông Song Tử   19:40, 22:10

Thời tiết một số khu vực