Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:35, 18:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   13:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   18:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 10:55, 11:25, 12:0, 12:55, 14:0, 14:40, 15:35, 17:20, 18:20, 20:0, 20:35, 21:10, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   15:10, 16:0, 19:30, 20:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   16:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:0, 15:55
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:0, 15:0, 18:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:10, 10:0, 10:40, 12:30, 13:10, 15:40, 17:0, 18:0, 19:30, 20:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:5, 13:55, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   15:30, 19:55, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   18:5

Thời tiết một số khu vực