Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:15
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:10
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:50
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   9:5
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   16:0, 19:15, 23:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   12:50, 22:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:35, 17:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:50, 11:0, 13:50, 14:40, 15:30, 17:0, 18:50, 20:0, 21:0, 22:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:30, 10:30, 13:10, 14:10, 15:0, 16:35, 17:25, 18:10, 19:40, 20:30, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:5, 19:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:15, 13:40
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   15:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   16:5, 17:55
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:25, 11:35, 15:30, 19:40, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   11:25, 17:50, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   13:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   18:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   15:55, 20:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   22:5

Thời tiết một số khu vực