Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   9:0
Aladdin   xem phim Aladdin   12:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   14:40, 17:30
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   17:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:40, 11:0, 13:0, 15:0, 17:50
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 19:40
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   13:35, 16:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:10, 16:50, 21:35
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:50, 10:50, 11:50, 13:55, 14:50, 15:55, 19:25
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:50, 11:20, 12:50, 14:15, 15:10, 16:10, 17:30, 18:25, 19:50, 22:10
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   18:0
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   11:35
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:5, 20:10, 20:45, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   16:5
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   18:5
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   20:20

Thời tiết một số khu vực