Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:15, 11:10, 11:45, 12:40, 13:40, 14:10, 15:5, 16:35, 17:30, 18:15, 20:5, 21:20, 22:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   15:25, 16:55, 19:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 11:25, 13:25, 14:45, 16:10, 17:50, 19:20, 21:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:10, 12:45, 17:20
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   9:55, 11:55, 15:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:10, 10:30, 12:50, 13:55, 15:10, 17:30, 19:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:0, 19:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:0, 16:15, 18:10, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   19:50, 22:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   17:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   15:35

Thời tiết một số khu vực