Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   13:30 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 14:45, 19:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   17:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 14:30, 20:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:30, 17:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   18:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 15:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   21:5
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   9:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:25, 14:5, 14:45, 17:20, 20:50
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   18:30
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   19:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:5, 12:25, 13:50, 15:20, 16:10, 16:40, 19:55, 21:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:20, 10:25, 12:15, 15:10, 18:10, 20:25
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:25, 13:20, 17:40, 19:40, 22:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:30, 11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   17:35

Thời tiết một số khu vực