Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:20, 16:10, 18:50
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   11:5, 22:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   17:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   19:5, 23:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:15, 12:25, 15:0, 20:10, 21:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:40, 13:25, 17:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 11:40, 13:0, 14:45, 15:50, 18:15, 19:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:55, 14:0, 16:45, 20:30, 21:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:25, 13:45, 16:20, 21:0, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:10, 11:40, 14:10, 15:0, 16:40, 17:30, 19:0, 19:40
The Grinch   xem phim The Grinch   12:30, 13:0, 14:30, 17:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   22:10
The Grinch   xem phim The Grinch   16:0, 17:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   19:50

Thời tiết một số khu vực