Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:0, 12:15, 16:30, 20:45
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   12:45, 17:0
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   14:30, 18:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:20, 12:5, 13:10, 15:0, 15:50, 16:50, 18:40, 19:35, 20:30, 21:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:15, 14:0, 17:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:30, 14:30, 19:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:55, 20:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 11:50, 13:10, 15:20, 16:45, 17:25, 19:30, 20:30, 21:35
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:15, 15:55
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   17:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:10, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:0, 17:30
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 19:30, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:30, 19:30, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:40, 12:50, 18:0, 21:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:20, 14:30, 19:50

Thời tiết một số khu vực