Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:30, 15:55, 20:30
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:40, 14:5, 18:35
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   14:0, 20:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:35, 15:40, 18:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 13:25, 17:20, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:40, 20:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:30, 15:25, 19:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:0, 11:55, 15:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   9:40
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:40, 18:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:45, 15:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:0, 11:30, 13:30, 15:10, 16:50, 17:40, 18:15, 19:20, 21:20, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 13:0, 14:40, 17:10, 19:40, 20:15, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:20, 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 20:30, 21:20
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10

Thời tiết một số khu vực