Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:50, 15:40, 18:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:10, 11:40, 14:10, 16:50, 21:20
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   11:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:20, 11:20, 13:30, 15:20, 17:10, 18:20, 20:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 19:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 11:10, 14:0, 16:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:10, 11:40, 14:20, 16:50, 19:0, 21:20
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   16:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:20, 13:30, 15:20, 17:10, 18:10, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 10:20, 11:50, 12:30, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:10, 20:0, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:10, 13:0, 15:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:30, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:35, 9:30, 11:25, 13:0, 15:30, 17:5, 18:0, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:40, 10:50, 13:20, 14:55, 17:20, 19:30, 21:40
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   8:50
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   20:0, 20:55

Thời tiết một số khu vực