Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   20:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:30, 11:50, 15:40, 18:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 10:20, 11:40, 13:0, 14:10, 15:30, 17:30, 18:50, 20:10, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:0, 13:40, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:0, 14:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:0, 16:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   15:10, 17:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:20
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:40, 19:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:45, 12:0, 13:5, 14:10, 16:20, 17:5, 18:30, 19:10, 20:40, 21:15, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:15, 12:50, 15:25, 18:0, 20:35, 21:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:15, 14:20, 18:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:55, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:5, 15:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   20:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:40, 16:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 13:0, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:25, 11:50, 13:35, 18:40, 21:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:20, 14:25

Thời tiết một số khu vực