Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gái Già Lắm Chiêu 2   xem phim Gái Già Lắm Chiêu 2   13:20, 17:10, 21:0, 22:55

Thời tiết một số khu vực