Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 16:55, 19:15

Thời tiết một số khu vực