Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:25, 17:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:15, 12:15, 13:25, 14:10, 15:25, 16:10, 18:10, 19:50, 21:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   14:5, 18:55, 21:20
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 10:15, 10:45, 11:40, 12:30, 13:0, 14:45, 15:15, 17:0, 17:30, 19:15, 19:45, 21:30, 22:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:0, 16:30, 20:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:35, 19:35, 22:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:15, 11:0, 13:55, 14:50, 16:15, 17:25, 18:40, 20:10, 21:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:45, 10:35, 12:50, 14:40
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:5, 16:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 13:45, 15:50, 17:55, 20:0, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:50, 21:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:10, 11:25, 13:5, 16:0, 17:0, 18:20, 19:15, 20:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 11:20, 13:40, 15:15, 19:35
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:25, 15:20, 21:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:5, 13:10, 17:30

Thời tiết một số khu vực