Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:15, 11:40, 14:45
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:30, 10:40, 12:40, 19:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:5, 20:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:20, 21:30, 21:45, 22:0, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:35, 9:30, 10:45, 15:35, 19:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   13:30, 17:35, 22:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:40, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:40, 10:45, 16:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:5, 18:45, 20:50
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:0, 12:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:5, 10:50, 11:35, 13:5, 14:5, 14:40, 15:35, 16:35, 17:20, 18:5, 19:5, 20:35, 21:0, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 12:50, 14:45, 17:10, 19:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:20, 19:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:50, 13:20, 21:50

Thời tiết một số khu vực