Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:50, 13:0, 17:10
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:50, 11:0, 12:45, 13:10, 15:20, 17:30, 19:15, 19:40, 21:50
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 11:30, 12:40, 14:50, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 21:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:30, 10:45
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   8:30, 17:0, 21:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:25, 12:0, 13:40, 14:35, 15:45, 17:15, 18:15, 19:15, 19:55, 20:30, 21:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:55, 12:25, 14:5, 18:20, 21:50, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:25, 11:20, 12:45, 15:5, 15:50, 17:20, 19:35, 20:15, 21:25
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:45, 13:50, 17:55, 19:35, 22:5, 22:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   13:25, 16:55, 22:25
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:20, 16:10
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   11:5, 14:50, 18:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:20, 12:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:35, 16:15, 20:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:40, 11:50, 15:55, 18:50, 20:30

Thời tiết một số khu vực