Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:0, 15:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:50, 15:10, 17:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   21:50
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:30, 11:15, 18:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:30, 10:50, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:40, 17:30, 21:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:50, 13:45, 15:30, 16:5, 17:45, 18:25, 20:45
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:30, 14:50, 20:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:40, 13:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:15, 14:30, 16:55, 19:15, 21:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:40, 11:55, 14:15, 16:30, 18:45, 21:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:30, 22:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:45, 13:25, 16:0, 18:35, 21:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:5, 14:45, 19:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:30, 12:45, 15:0, 17:25, 19:45, 22:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:40, 13:0, 18:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   13:55, 20:30, 21:55, 23:0

Thời tiết một số khu vực