Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:45, 12:45, 17:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 10:30, 20:45
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 14:15, 18:45
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   22:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   16:45, 22:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   8:30, 15:40
Ma Gương   xem phim Ma Gương   13:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:45, 9:15, 11:0, 11:30, 12:0, 13:15, 13:45, 14:30, 15:30, 16:0, 16:30, 17:45, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:5, 10:55, 12:15, 13:35, 15:45, 16:50, 19:15, 21:0, 21:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:35, 15:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:45, 12:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:45, 10:50, 15:5, 19:5
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   21:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 9:25, 12:55, 15:15, 16:45, 17:35, 19:15, 19:55, 21:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:45, 9:15, 11:25, 12:0, 13:50, 14:5, 14:45, 16:35, 17:30, 19:0, 20:15, 21:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 17:10, 22:15

Thời tiết một số khu vực