Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   10:5
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:15, 11:55, 12:45, 14:25, 15:15, 16:55, 17:45, 18:15, 19:25, 20:15, 20:45, 21:55
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:25, 13:40, 15:45, 20:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:30, 17:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:40, 11:40, 12:25, 13:10, 13:50, 14:40, 15:35, 16:0, 17:5, 17:55, 19:15, 20:5, 21:25, 22:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 20:25, 21:35, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:30, 11:0
Joker   xem phim Joker   10:15, 11:30, 13:0, 14:30, 15:30, 18:0, 20:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:0, 11:0, 13:0, 17:0, 18:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   16:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 11:30, 12:15, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:0, 20:30, 21:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 20:30

Thời tiết một số khu vực