Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   8:35, 11:20, 16:0, 20:45
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   14:0
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:30, 13:40, 17:50, 22:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:50, 18:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:15, 10:55, 13:55, 16:20, 17:5, 18:45, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:30, 16:10, 21:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   8:45, 13:25, 18:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 9:45, 11:0, 11:45, 13:0, 13:45, 14:15, 15:0, 15:45, 16:15, 17:0, 17:45, 18:15, 19:0, 19:45, 20:15, 21:0, 21:45, 22:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 12:15, 14:40, 19:30, 21:55
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:40, 15:50, 20:0

Thời tiết một số khu vực