Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 13:45, 21:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:30, 17:35, 20:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:45, 19:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:40, 15:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 16:45
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:25, 11:30, 22:0
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   13:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:50, 20:0, 20:45, 22:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:45, 17:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:0, 15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:20, 14:50, 18:20
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:0, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   14:20, 18:20
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:50, 13:15, 15:10, 17:5, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:50, 13:35, 19:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:5, 15:30, 19:55
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0, 22:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:45, 13:15, 16:45, 20:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:30, 18:25, 21:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:35, 11:45, 14:0, 16:55, 19:0, 21:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:25, 21:0
Suối Ma   xem phim Suối Ma   11:40, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:45, 15:30, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:45, 11:30, 12:25, 13:15, 15:0, 15:50, 16:45, 17:40, 18:30, 20:15, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:20, 15:15, 19:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:50, 17:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:15, 13:50, 19:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 10:45, 14:15, 19:25
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:20, 13:20, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:35, 13:40, 18:20, 23:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:40, 11:40, 12:45, 14:45, 16:45, 17:35, 18:45, 19:35, 20:45, 21:40, 22:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 11:5, 12:20, 13:10, 14:35, 15:25, 16:50, 17:55, 18:50, 20:10, 21:5, 22:10, 23:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:20, 16:20, 20:20, 23:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 15:10, 16:15, 19:5, 20:45, 21:35, 22:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:25, 14:25, 18:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30
Suối Ma   xem phim Suối Ma   12:55, 16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:25, 16:45, 18:10
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   12:20, 16:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:50, 12:45, 13:35, 14:40, 16:35, 17:35, 18:30, 20:30, 21:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:20, 16:15, 18:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   11:30, 15:30, 19:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:20, 11:20, 13:20, 14:15, 15:20, 17:20, 19:20, 20:20, 21:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 14:35, 19:0, 21:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:40, 14:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:35
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:5, 21:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 13:20, 14:30, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:30, 14:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:50, 11:25, 12:20, 13:40, 15:55, 18:10, 18:30, 19:55, 20:25, 22:10, 22:40, 23:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   18:35
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   13:50, 18:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 10:55, 16:10, 18:40, 20:40, 23:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:5, 13:5, 15:10, 16:55, 20:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:10, 15:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:15, 15:35, 17:5, 19:0, 21:0, 23:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:45, 9:45, 10:45, 11:55, 12:45, 14:10, 16:20, 20:35, 21:0, 21:30, 22:35, 23:5, 23:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:55, 16:55, 18:0
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   9:10, 14:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:50, 10:30, 11:15, 11:45, 12:45, 13:30, 14:0, 15:0, 16:15, 18:0, 18:40, 19:30, 20:20, 22:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:45, 12:25, 18:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:45, 15:50, 19:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 11:0, 12:5, 13:25, 14:30, 15:35, 16:40, 17:35, 19:5, 20:5, 20:50, 21:25, 22:0, 22:35, 23:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:35, 13:40, 14:45, 16:30, 20:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:30, 14:15, 18:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:0, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:40, 23:15
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   8:55, 19:30, 19:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:20, 12:15, 13:40, 14:10, 15:35, 16:5, 17:30, 17:45, 18:0, 19:25, 19:40, 21:35, 22:15, 23:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:50, 12:10, 13:0, 13:25, 14:20, 15:10, 15:35, 16:30, 17:20, 17:45, 18:40, 19:15, 20:50, 21:35, 23:0, 23:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:40, 13:50, 15:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 9:35, 11:0, 11:20, 12:5, 13:5, 14:30, 15:25, 16:55, 19:55, 21:25, 22:0, 23:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:0, 17:10, 18:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:35, 20:40
Suối Ma   xem phim Suối Ma   8:50, 11:0, 21:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   13:20, 15:50, 17:5, 19:40, 22:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 9:45, 11:15, 11:55, 12:45, 13:20, 14:0, 15:30, 16:15, 17:45, 18:25, 20:0, 20:35, 22:5, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:50, 18:5, 23:5
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:25, 14:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:0, 10:50, 11:40, 12:25, 13:10, 14:10, 14:50, 15:40, 16:35, 17:20, 18:5, 19:5, 19:50, 20:25, 21:0, 21:30, 22:15, 22:50, 23:25
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   16:15, 21:10, 23:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:5, 18:40, 20:45, 23:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:25, 10:35, 12:35, 15:0, 16:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:25, 13:30, 20:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   10:15, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   15:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 10:25, 12:30, 13:45, 14:35, 16:40, 17:50, 20:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 16:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   7:55, 15:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 8:40, 10:15, 10:50, 12:0, 13:10, 14:40, 15:30, 17:10, 18:45, 20:0, 20:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 18:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:15, 9:35, 10:50, 16:5, 19:25, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 14:15
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   8:5, 11:0, 19:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   8:35, 13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:40
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   17:15, 17:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 12:30, 13:5, 15:55, 16:55, 21:10, 23:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:10, 14:20, 15:10, 16:30, 18:40, 19:30, 20:50, 21:20, 22:20, 23:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   14:10, 23:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:5, 11:45, 14:30, 18:55, 19:55, 21:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:5, 19:25
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:50, 12:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:35, 9:55, 11:25, 11:45, 13:20, 15:20, 15:45, 16:45, 17:20, 19:15, 19:40, 21:35, 23:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   19:30, 21:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:5, 11:45, 12:10, 12:40, 13:5, 13:40, 13:50, 14:15, 15:10, 15:55, 16:20, 17:35, 18:25, 20:30, 20:55, 22:40, 23:5
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   18:10, 19:50, 23:55
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:25, 14:25, 17:15, 18:40, 19:45, 21:10, 22:0, 23:25
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:45, 11:25, 14:45, 16:25, 18:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   21:25
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:35, 13:55
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   16:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   0:0, 8:55, 10:0, 10:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:35, 17:30, 19:25, 20:5, 21:20, 22:0, 23:20, 23:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:0, 14:40, 18:15, 20:15
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   9:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:35, 11:20, 12:40, 13:20, 16:15, 17:40, 18:45, 19:40, 21:30, 21:40, 22:15, 23:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 12:5, 14:25, 15:20, 16:50, 19:10, 20:45, 23:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:55, 16:35, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   12:30
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   11:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 10:30, 11:15, 13:30, 15:15, 15:45, 17:30, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 21:0, 21:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 14:15, 18:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:45, 14:45, 15:30, 17:45, 20:5, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 17:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:15, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   11:55, 13:50, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:55, 11:50, 14:10, 16:10, 18:45, 20:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:50, 15:50, 20:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:5, 12:5, 14:20, 16:15, 18:20, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:45, 10:45, 11:35, 15:40, 19:45, 21:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:20, 14:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:20, 10:55, 12:45, 13:15, 15:0, 17:15, 19:15, 19:45, 21:30, 22:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:35, 13:50, 16:5, 18:20, 20:35
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:30, 12:30, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:10, 15:30, 17:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:30, 13:35, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 21:0, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:35, 14:25, 21:45
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:40, 11:25, 11:55, 14:10, 15:45, 16:25, 18:40, 19:55, 20:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 12:40, 16:30, 18:15, 20:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:20, 13:40, 18:0, 20:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:20, 12:30, 14:0, 16:20, 20:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 10:30, 14:20, 18:10, 20:10, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:40, 12:10, 16:0, 18:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:45, 12:40, 14:30, 18:25, 20:30, 22:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 11:20, 13:30, 14:35, 15:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:15, 23:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:50, 16:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 12:0, 14:20, 16:40, 19:5, 20:15, 21:30, 22:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:0, 15:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 10:10, 10:50, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 15:5
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   12:50, 17:15, 19:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 12:25, 16:40, 20:55, 21:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:55, 13:30, 17:5, 20:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:5, 11:40, 15:15, 18:50, 22:25
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:25, 14:40, 18:55

Thời tiết một số khu vực