Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   17:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   10:30, 13:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:40, 10:20, 10:50, 11:20, 12:0, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:20, 20:10, 20:50, 21:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:20, 15:20, 17:0, 20:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 10:10, 11:30, 12:10, 14:15, 16:20, 18:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 19:50, 20:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:30, 15:55
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:25, 13:55, 21:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 10:55, 15:15, 17:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:5, 10:35, 11:30, 13:0, 14:0, 15:25, 17:50, 18:40, 19:25, 20:15, 21:5
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 11:10, 18:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:20, 13:0, 15:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:15, 12:5, 16:25, 18:0, 19:50
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   22:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:20
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   9:30, 17:20, 21:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:10, 11:15, 12:25, 13:30, 14:40, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15, 21:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:10, 15:10, 17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:35, 13:30, 15:25, 19:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:40, 11:10, 15:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:50, 10:30, 11:20, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:40, 21:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 13:0, 17:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 21:30

Thời tiết một số khu vực