Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:40, 20:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   11:30
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   15:45
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   17:40
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:5, 15:25
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:10, 19:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:0, 12:0, 13:5, 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:20, 20:20, 21:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   13:30, 14:30, 16:45, 18:25, 20:40

Thời tiết một số khu vực