Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:50, 12:30, 15:10, 16:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:30, 13:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:30, 10:30, 11:10, 12:50, 14:10, 15:50, 16:40, 17:20, 18:10, 18:40, 20:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   10:20, 14:50
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:40, 14:30, 17:50
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:30, 16:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 11:40, 13:0, 14:20, 15:30, 17:0, 19:0, 21:40
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   11:0, 18:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:30, 11:5, 13:0, 15:20, 17:10, 19:5
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:50, 10:45, 13:10, 14:50, 17:0, 19:30, 21:20
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   14:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:10, 20:10, 20:50, 21:30, 22:20

Thời tiết một số khu vực