Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 13:0, 15:10, 19:30, 20:50, 22:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:45, 10:50, 12:55, 15:5, 18:10, 19:20, 20:15, 21:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:55, 15:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 17:10, 19:50, 21:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:50, 11:0, 13:30, 18:50, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 10:20, 12:35, 13:35, 14:50, 15:50, 17:5, 19:20, 21:35
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:20
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:50, 16:15, 17:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:55, 20:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:40, 18:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:0, 13:10, 17:30, 19:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:0, 15:5, 20:0, 21:50

Thời tiết một số khu vực