Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:30, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:10, 17:25
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:50, 14:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   16:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:10, 11:10, 11:50, 12:35, 13:25, 14:50, 15:40, 17:5, 17:55, 19:20, 20:10, 21:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 12:20, 16:10, 19:40, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:50, 15:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:10, 12:55, 16:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:5, 13:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:0, 18:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:55, 11:20, 13:30, 14:5, 15:40, 16:50, 18:5, 19:5, 19:50, 20:15, 20:50, 21:20, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 10:55, 15:35, 19:20, 21:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 13:10, 15:0, 17:35, 19:5

Thời tiết một số khu vực