Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:50
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:40, 12:35, 13:25, 14:25, 16:50, 17:50, 19:40, 21:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   15:0, 19:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   17:10
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   10:20, 12:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 11:20, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:50, 10:40, 12:10, 13:0, 14:30, 15:15, 17:0, 18:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:25, 14:15, 17:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:25, 16:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 14:10, 15:10, 16:5, 17:5, 18:0, 19:0, 19:20, 19:50, 20:25, 20:55, 21:15, 21:45, 22:20, 23:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 21:50

Thời tiết một số khu vực