Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   12:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 14:0, 20:50
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 15:25, 19:30, 21:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:5, 15:10, 17:0, 18:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 10:30, 12:55, 17:15, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:10, 13:25, 18:35
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   17:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:45, 19:0
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   14:45
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:40, 16:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   12:45, 16:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:45, 14:20, 18:20, 20:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:10, 12:15, 13:45, 15:50, 17:55, 20:0, 21:0, 22:10
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:30, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   12:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:15, 16:5, 18:30, 21:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   14:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   12:0
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   14:50, 16:40, 21:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:40, 15:40
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   17:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:50, 19:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:45, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:0, 19:40, 21:10, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:30, 13:50, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:35, 16:50
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   12:15
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:10, 14:45, 16:35, 18:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:50, 17:15, 21:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   10:25, 14:30, 18:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:50, 14:50, 16:20, 19:15, 20:10, 21:15

Thời tiết một số khu vực