Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   16:0
Aladdin   xem phim Aladdin   11:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:50, 13:30, 17:0, 18:20, 20:50
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   8:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:10, 11:0, 13:0, 13:30, 15:0, 15:30, 17:30, 19:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 21:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:30, 12:0, 13:50, 19:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:30, 12:0, 16:30, 17:0, 19:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   14:50, 17:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 10:0, 11:40, 12:40, 14:15, 15:15, 18:0, 22:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:20, 10:0, 11:20, 12:30, 13:20, 14:30, 15:20, 16:30, 17:20, 18:30, 19:20, 20:0, 20:30, 21:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 23:10
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   10:20
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   17:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:40, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   15:40
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:40, 14:30, 18:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:50, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:15, 19:0, 20:15
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   11:0, 13:20, 17:15, 21:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:30, 20:40

Thời tiết một số khu vực