Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:10, 18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   20:40
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   14:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   23:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:10, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:40, 10:50, 14:0, 16:40, 20:0, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 16:30, 19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:20, 17:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:20, 15:10
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:35, 15:55, 20:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:10, 9:35, 14:40, 19:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:10, 10:30, 10:55, 11:55, 12:40, 13:15, 13:40, 16:0, 16:25, 17:0, 18:45, 19:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:25, 18:0, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   17:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   15:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:30, 12:15, 13:45, 14:30, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:45, 20:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   13:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:20, 13:20, 17:20, 21:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   13:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:10, 11:30, 16:0, 18:20, 20:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 9:30, 11:50, 12:20, 14:40, 15:10, 17:30, 18:0, 20:20, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:20, 15:20, 19:20

Thời tiết một số khu vực